اولین موارد در ایالات متحده وجود ویروس واگیردارتر COVID-19 در انگلیس است


این امر تلاشهای فعلی واکسیناسیون ما را از اهمیت بیشتری برخوردار می کند. تاکنون ، طرح ایمن سازی در ایالات متحده بسیار ناکافی بوده است. در ابتدا ، مقامات دولتی ادعا كردند كه تا سال 2021 100 میلیون دوز در دسترس خواهیم داشت (یا طبق عملیات Warp Speed ​​، حدود 40 میلیون دوز) ، اما دو روز باقیمانده سال فقط حدود 11.4 میلیون است. در مرحله توزیع نیز مشکلاتی وجود داشت. سازمان توزیع تا حد زیادی به بخشهای بهداشت عمومی واگذار می شود ، که فوق العاده کمبود بودجه و فشار بیش از حد دارند ، و در واقع واکسیناسیون افراد به عهده ارائه دهندگان بهداشت عمومی است ، همانطور که اگر بیشتر نباشند ، کارکنان ناکافی
منبع: khabar-reza.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*