خوشه های غذای گیاهی برای صاف شدن برگهای شما


مانند هر موجود زنده ، گیاهان و جانوران برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند. وقتی چرخه های رشد طبیعی عقب هستند ، جهش های غذایی گیاه می توانند به بهبود روند رشد کمک کرده و روی جنبه های خاصی از گیاه از جمله رنگ آن و همچنین رشد ساقه و برگ تمرکز کنند. افزودن خار به خاک گل ، گیاه یا درخت – چه در خانه و چه در فضای باز – نشان می دهد که شما آماده ابتکار عمل هستید ، اما یافتن تطابق مناسب مهم است. در زیر برخی از بهترین گزینه ها برای تحریک هر برگ غمگین وجود دارد.
منبع: khabar-reza.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*