میزان عملکرد ماسک به میزان مناسب بودن آن بستگی دارد


در آن زمان سال گذشته تصور اینکه یک ماسک صورت تقریبا جهانی در آمریکای شمالی پوشیده شده تصور نمی شود. اما این در حال حاضر یک امر عادی است ، به خصوص در شهرهای بزرگ. این تغییر سریع و سریع انجام شد و اکنون ، ماه ها پس از این رفتار جدید ، هنوز هیچ استانداردی برای تولید ماسک خوب وجود ندارد ، اگرچه ما می توانیم به شما بگوییم که چه چیزی ماسک خوب را ایجاد می کند. Popular Science از چندین متخصص بهترین مشاوره در مورد ماسک ها را برای کمک به شما و عزیزانتان در امنیت حفظ کرده است.
منبع: khabar-reza.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*